FDV – Hva betyr det og hvorfor er det viktig for bedrifter?

31 mai 2023
Eivind Øi

DV, kort for forvaltning, drift og vedlikehold, er en sentral del av enhver virksomhet som ønsker å sikre bærekraftig drift og vedlikehold av sine bygninger og anlegg. FDV omfatter alt fra planlegging og organisering av vedlikeholdsarbeid til rutinemessig vedlikehold og oppfølging av tekniske systemer og utstyr. I denne artikkelen vil vi se på betydningen av FDV for bedrifter og hvorfor det er så viktig å ha gode rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Hvorfor er FDV viktig i dagens bedriftsmiljø?

FDV er en viktig del av enhver virksomhet, uavhengig av størrelse eller bransje. Ved å ha gode rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg, kan bedrifter sikre en bærekraftig drift og ivareta sine investeringer på lang sikt. En god FDV-plan kan bidra til å minimere risiko for uforutsette kostnader og hindre driftsstans, noe som igjen kan ha positiv innvirkning på bedriftens omdømme.

En effektiv FDV-plan kan også bidra til å redusere energiforbruket og dermed også kostnadene knyttet til energi. Ved å ha kontroll over tekniske systemer og utstyr kan bedriften redusere energiforbruket og samtidig øke effektiviteten i driften.

Kildin Finnmark

Hva omfatter FDV?

FDV omfatter en rekke ulike områder og oppgaver som skal sikre en effektiv og lang levetid på bygninger og anlegg. Dette inkluderer blant annet følgende områder:

– Planlegging og organisering av vedlikehold
– Dokumentasjon av tekniske systemer og utstyr
– Rutinemessig vedlikehold
– Oppfølging av tekniske systemer og utstyr
– Sikkerhet og beredskap
– Energistyring og effektivisering
– Lovpålagte krav og forskrifter

En god FDV-plan tar hensyn til alle disse områdene og sørger for en systematisk tilnærming til forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Hva er fordelene ved en godt gjennomført FDV-plan?

En godt gjennomført FDV-plan kan ha mange fordeler for bedriften, både økonomisk og operasjonelt. Blant fordelene kan nevnes:

– Bedre styring av tekniske systemer og utstyr
– Redusert risiko for driftsstans og uforutsette kostnader
– Bedre planlegging av vedlikeholdsarbeid
– Dokumentasjon av tekniske systemer og utstyr
– Bedre energistyring og mer effektiv drift
– Sikrere og mer trygt arbeidsmiljø
– Redusert risiko for brudd på lovpålagte krav og forskrifter.

En god FDV-plan kan dermed bidra til å forbedre bedriftens økonomiske situasjon og posisjonere seg bedre i forhold til konkurranse og omdømme.

Les meir her: https://www.fdvhuset.no/nb_no/

Flere nyheter