Ortopediingeniør: En viktig aktør i rehabiliteringsprosessen

29 august 2023
Eivind Øi

editorial

Ortopediingeniører er en viktig gruppe fagpersoner innen ortopedisk rehabilitering. De spiller en nøkkelrolle i utviklingen og tilpasningen av hjelpemidler for personer som har fått skade eller er i rehabilitering etter en ortopedisk operasjon. I denne artikkelen vil vi dykke nærmere ned i hva en ortopediingeniør er og hva de gjør.

Hva er en ortopediingeniør?

En ortopediingeniør er en person som jobber med utvikling og produksjon av helsehjelpemidler. Helsehjelpemidlene er individuelt tilpasset og tilrettelagt for pasientens spesifikke behov og funksjonsnivå. Ortopediingeniøren jobber også med å gjøre helsehjelpemidlene så funksjonelle som mulig.

Ortopediingeniør

Hva gjør en ortopediingeniør?

En ortopediingeniør har mange ulike arbeidsoppgaver. De samarbeider tett med pasientens helsepersonell og med pasienten selv, for å utvikle hjelpemidler som gir best mulig livskvalitet. En av de viktigste oppgavene til en ortopediingeniør er å gjøre grundige kartlegginger av pasientens fysiske funksjonsnivå og behov for hjelpemidler. På bakgrunn av dette utvikler de individuelt tilpassede hjelpemidler som kan bedre pasientens funksjon, bevegelse og livskvalitet.

En ortopediingeniør har også ansvar for å utvikle proteser og ortoser, som er hjelpemidler som kan erstatte eller støtte tapte eller svekkede deler av kroppen. De kan også produsere støtte- og kompresjonsprodukter som kan øke blodsirkulasjonen og lette smerte i muskler og ledd.

Utdanning og kompetanse

For å jobbe som ortopediingeniør trenger man en bachelorgrad i ingeniørfag, helst med spesialisering innen bioingeniørfag eller medisinsk teknologi. I tillegg er det vanlig å ha tatt videreutdanning innen ortopedi, for eksempel ved master- eller ph.d.-nivå.

Ortopediingeniører må ha god forståelse av både biomekanikk og elektronikk, og må være flinke til å jobbe med ulike materialer og verktøy. De må også ha god pasientkontakt og kommunikasjonsevner, siden de jobber så tett med pasientens helsepersonell og pasienter selv.

En ortopediingeniør er en viktig aktør innen ortopedisk rehabilitering. De jobber med å utvikle og tilpasse individuelt tilpassede hjelpemidler for personer som har fått skade eller er i rehabilitering etter en ortopedisk operasjon. Ortopediingeniører har en viktig jobb i å bedre pasientens funksjon, bevegelse og livskvalitet. For å jobbe som ortopediingeniør trenger man en bachelorgrad i ingeniørfag med spesialisering innen bioingeniørfag eller medisinsk teknologi, og det er vanlig å ha tatt videreutdanning innen ortopedi.

Flere nyheter